"manually release" — Słownik kolokacji angielskich

manually release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręcznie zwolnienie
  1. release czasownik + manually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The accident happened after a technician manually released the brakes automatically activated after a power failure.

powered by  eTutor logo