"release among" — Słownik kolokacji angielskich

release among kolokacja
Popularniejsza odmiana: released among
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać wśród
  1. release czasownik + among przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    On 8 October 2009 the party's electoral commission released the results of the vote among party members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo