"released among" — Słownik kolokacji angielskich

released among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wśród
  1. release czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    On 8 October 2009 the party's electoral commission released the results of the vote among party members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo