"released long" — Słownik kolokacji angielskich

released long kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony długo
  1. release czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Although released long before the digital era, it has sold 152,000 digital copies in the US.

powered by  eTutor logo