"release near" — Słownik kolokacji angielskich

release near kolokacja
Popularniejsza odmiana: released near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij blisko
  1. release czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She was released in 1855 near the current site of the town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo