"newly release" — Słownik kolokacji angielskich

newly release kolokacja
Popularniejsza odmiana: newly released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo zwolnienie
  1. release czasownik + newly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    On the radio a lot of newly released American records were played.

powered by  eTutor logo