"release theatrically" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released theatrically
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij pod względem teatralnym
  1. release czasownik + theatrically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Home Alone 4 is the first film in the series that was not theatrically released.

powered by  eTutor logo