"widely released" — Słownik kolokacji angielskich

widely released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie zwolniony
  1. release czasownik + widely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The film, while a critical success, was however not widely released.

powered by  eTutor logo