"released against" — Słownik kolokacji angielskich

released against kolokacja
Popularniejsza odmiana: release against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przeciwko
  1. release czasownik + against przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    However, in 2002 they were all released due to the lack of evidence against them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo