"release against" — Słownik kolokacji angielskich

release against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać przeciwko
  1. release czasownik + against przyimek
    Luźna kolokacja

    However, in 2002 they were all released due to the lack of evidence against them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo