"suddenly released" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zwolnić
  1. release czasownik + suddenly przysłówek
    Silna kolokacja

    He was suddenly released from the team later that same day after one practice.

powered by  eTutor logo