"abruptly release" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zwolnienie
  1. release czasownik + abruptly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After an hour or two, he was released abruptly, no evidence against him having been found.

powered by  eTutor logo