"released out" — Słownik kolokacji angielskich

released out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na zewnątrz
  1. release czasownik + out przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    After the band's debut album was released they toured with Fall Out Boy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo