"release posthumously" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released posthumously
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij pośmiertnie
  1. release czasownik + posthumously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was released posthumously about eight months after his death.

powered by  eTutor logo