"released posthumously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony pośmiertnie
  1. release czasownik + posthumously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It was released posthumously about eight months after his death.

powered by  eTutor logo