"gradually released" — Słownik kolokacji angielskich

gradually released kolokacja
Popularniejsza odmiana: gradually release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo zwolnić
  1. release czasownik + gradually przysłówek
    Luźna kolokacja

    Finally, release the tension gradually over the next five seconds.

powered by  eTutor logo