ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. plan to release = plan do zwolnienia plan to release
4. released after serving = zwolniony potem porcja released after serving
5. agree to release = zgódź się zwolnić agree to release
6. decide to release = zdecyduj się zwolnić decide to release
7. intend to release = miej zamiar zwolnić intend to release
8. continue to release = kontynuuj zwolnienie continue to release
9. try to release = spróbuj zwolnić try to release
10. go to release = pójdź do zwolnienia go to release
11. want to release = chciej zwolnić want to release
12. decline to release = upadek do zwolnienia decline to release
14. forced to release = zmuszony do zwolnienia forced to release
16. begin to release = zacznij zwalniać begin to release
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.