ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. decide to release = zdecyduj się zwolnić decide to release
3. continue to release = kontynuuj zwolnienie continue to release
4. try to release = spróbuj zwolnić try to release
5. go to release = pójdź do zwolnienia go to release
7. forced to release = zmuszony do zwolnienia forced to release
9. begin to release = zacznij zwalniać begin to release
10. cause to release = powód do zwolnienia cause to release
11. stop releasing = przestań zwalniać stop releasing
12. release before disbanding = zwolnienie przed rozwiązaniem release before disbanding
13. prepare to release = przygotuj się by zwolnić prepare to release
14. set to be released = zadany by został zwolniony set to be released
15. delay releasing = odłóż zwalnianie delay releasing
16. release before breaking up = zwolnienie przed rozpadaniem się release before breaking up
17. released after making = zwolniony po robieniu released after making
18. prompt to release = podpowiedź do zwolnienia prompt to release
19. released after failing = zwolniony po doznaniu niepowodzenia released after failing
20. decide release = rozstrzygnij zwolnienie decide release
21. released without making = zwolniony bez robienia released without making
22. keep releasing = kontynuuj zwalnianie keep releasing
(3) plan, intend, schedule, mean
Kolokacji: 4
(4) serve, help, collaborate
Kolokacji: 3
(5) want, consider, expect, ask
Kolokacji: 4
(6) persuade, convince
Kolokacji: 2
(7) announce, sign, tell
Kolokacji: 5
(8) choose, opt
Kolokacji: 2
(9) urge, beg
Kolokacji: 2
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.