ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released into" — Słownik kolokacji angielskich

released into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony do
  1. release czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The boy's been released into the care of the social services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo