ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released following" — Słownik kolokacji angielskich

released following kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnione następowanie
  1. release czasownik + following przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He was released one week later following local and international pressure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo