ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released via" — Słownik kolokacji angielskich

released via kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przez
  1. release czasownik + via przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A set of novels based on the show were released, via Amazon.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo