KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"release one's DVD" — Słownik kolokacji angielskich

release one's DVD kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a DVD
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś DVD
  1. release czasownik + DVD rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Channel 4 has also released a DVD of the program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo