"release recordings" — Słownik kolokacji angielskich

release recordings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrywania zwalniające
  1. release czasownik + recording rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1990, he released his first recordings at the age of 15.

powered by  eTutor logo