"feature recordings" — Słownik kolokacji angielskich

feature recordings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrywania cechy
  1. feature czasownik + recording rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The album featured recordings made in his living room as he played material for Focus 9.