ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released onto" — Słownik kolokacji angielskich

released onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na
  1. release czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The new model was released onto the Argentina market during 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo