ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release via" — Słownik kolokacji angielskich

release via kolokacja
Popularniejsza odmiana: released via
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie przez
  1. release czasownik + via przyimek
    Luźna kolokacja

    A set of novels based on the show were released, via Amazon.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo