ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release following" — Słownik kolokacji angielskich

release following kolokacja
Popularniejsza odmiana: released following
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): następowanie zwalniające
  1. release czasownik + following przyimek
    Luźna kolokacja

    He was released one week later following local and international pressure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo