ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. released followed by = zwolniony pójść przez released followed by
2. released amid = zwolniony wśród released amid
3. released till = puszczona kasa sklepowa released till
4. released along = zwolniony wzdłuż released along
5. released per = zwolniony na released per
6. released amongst = zwolniony wśród released amongst
7. released down = zwolniony w dół released down
8. released because = zwolniony ponieważ released because
9. released except for = zwolniony oprócz released except for
10. released except = zwolniony tyle że released except
11. released while = zwolniony podczas gdy released while
12. release next = zwolnienie następny release next
13. released above = zwolniony wyżej released above
14. released off of = zwolniony daleko z released off of
15. released beyond = zwolniony dalej released beyond
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.