Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(3) plan, intend, schedule, mean
Kolokacji: 4
(4) serve, help, collaborate
Kolokacji: 3
(5) want, consider, expect, ask
Kolokacji: 4
1. want to release = chciej zwolnić want to release
2. consider releasing = zastanów się nad zwalnianiem consider releasing
3. expected to be released = spodziewać się, że jest zwalniany expected to be released
4. ask to be released = poproś by został zwolniony ask to be released
(6) persuade, convince
Kolokacji: 2
(7) announce, sign, tell
Kolokacji: 5
(8) choose, opt
Kolokacji: 2
(9) urge, beg
Kolokacji: 2
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.