"release several CDs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release a CD
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puść kilka CD
  1. release czasownik + Cd rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After a few years, he released his first CD in 1977.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo