"release several recordings" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release recordings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij kilka nagrywań
  1. release czasownik + recording rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1990, he released his first recordings at the age of 15.

powered by  eTutor logo