"intend to release" — Słownik kolokacji angielskich

intend to release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar zwolnić
  1. intend czasownik + release czasownik
    Zwykła kolokacja

    Antonio says he did not actually intend to release his worm at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo