"released towards" — Słownik kolokacji angielskich

released towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony w kierunku
  1. release czasownik + towards przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Mika also hinted that new material may be released towards the end of 2013.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo