"released anonymously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony anonimowo
  1. release czasownik + anonymously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was released anonymously, but translated to Danish, German and English.

powered by  eTutor logo