"routinely released" — Słownik kolokacji angielskich

routinely released kolokacja
Popularniejsza odmiana: routinely release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo zwolnić
  1. release czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, defendants who once might have been routinely released now spend weeks and months in jail.

powered by  eTutor logo