"released despite" — Słownik kolokacji angielskich

released despite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony pomimo
  1. release czasownik + despite przyimek
    Luźna kolokacja

    By 2013 the band have yet to release any new music, despite a string of shows in 2008 and 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo