"release recommendations" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release one's recommendations
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekomendacje zwalniające
  1. release czasownik + recommendation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He promises to release his recommendations publicly later this year.

powered by  eTutor logo