"digitally release" — Słownik kolokacji angielskich

digitally release kolokacja
Popularniejsza odmiana: released digitally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cyfrowo zwolnienie
  1. release czasownik + digitally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Both of which were released digitally a week later on 30 April.

powered by  eTutor logo