"collaborate to release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współpracuj do zwolnienia
  1. collaborate czasownik + release czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2008, Stipe collaborated with Lacoste to release his own "holiday collector edition" brand of polo shirt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo