"improperly released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niestosownie zwolniony
  1. release czasownik + improperly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He said that it would not improve legal counsel for the poor and that the 20-day limit could allow someone to be released from jail improperly .

powered by  eTutor logo