"released that" — Słownik kolokacji angielskich

released that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnić to
  1. release czasownik + that przyimek
    Zwykła kolokacja

    It was officially released on 28 May that same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo