"released sometime" — Słownik kolokacji angielskich

released sometime kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony kiedyś
  1. release czasownik + sometime przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The two plan on making a third book to be released sometime in 2013.

powered by  eTutor logo