"release unharmed" — Słownik kolokacji angielskich

release unharmed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie cały i zdrowy
  1. release czasownik + unharmed przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Tell him the only way he'll get them back is for Mason to be released unharmed.

powered by  eTutor logo