"released prematurely" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przedwcześnie
  1. release czasownik + prematurely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There is therefore some risk that this energy can be released prematurely and suddenly, with significant effects.

powered by  eTutor logo