"release that" — Słownik kolokacji angielskich

release that kolokacja
Popularniejsza odmiana: released that
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij to
  1. release czasownik + that przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was officially released on 28 May that same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo