"released near" — Słownik kolokacji angielskich

released near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony blisko
  1. release czasownik + near przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was released in 1855 near the current site of the town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo