"once released" — Słownik kolokacji angielskich

once released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś zwolnić
  1. release czasownik + once przysłówek
    Silna kolokacja

    Men who have a college degree are much less likely to go back to prison once released.

powered by  eTutor logo