"selectively release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybiórczo zwolnienie
  1. release czasownik + selectively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Part of the Democrats' strategy was to scoop the Senate Governmental Affairs Committee hearings by selectively releasing damaging information in the last few months about their own fund-raising practices.

powered by  eTutor logo