"release up" — Słownik kolokacji angielskich

release up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij w górę
  1. release czasownik + up particle
    Bardzo luźna kolokacja

    A live album, Lysergic Ejaculations, was released after their break up in 1992.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo