"mistakenly released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błędnie zwolnić
  1. release czasownik + mistakenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Camp Hill courted controversy again weeks later, when it emerged an arsonist had been mistakenly released 29 months too early from the prison.

powered by  eTutor logo